Rajaa hakua

Yleiset toimitusehdot

1. Yleistä

Kameratori.fi on Toriverkosto Oy:n (Y-tunnus: 2732000-4) ylläpitämä verkkokauppa, jossa kamera-alan yritykset markkinoivat ja tarjoavat tuotteita myytäväksi. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Kameratori.fi:n kautta tapahtuvassa kaupassa.

Kaikki Kameratori.fi -verkkokaupassa toimivat myyjät noudattavat kaikessa kuluttajakaupassa kuluttajansuojalakia.

2. Tilauksen tekeminen

Kauppa syntyy asiakkaan ja sen myyjän välillä, jonka tarjoaman tuotteen asiakas verkkokaupan kautta tilaa. Tuotteen myyjä ilmoitetaan kunkin tuotteen tuotesivulla.

Asiakkaan tilaus on vastaanotettu, kun hän on ilmoittanut verkkokaupassa hyväksyvänsä nämä toimitusehdot ja maksanut tuotteen. Maksamisen jälkeen tilausta ei voida enää peruuttaa Kameratori.fi -verkkokaupan kautta, vaan asiakkaan on otettava yhteys tuotteen myyjään, jos hän haluaa peruuttaa tekemänsä tilauksen.

Kun asiakas on maksanut tuotteen, hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen lähetetään tilausvahvistus.

Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käytetään vain tilauksen käsittelyyn, tuotteen toimitukseen ja mahdollisen reklamaation käsittelyyn. Tilatessaan Kameratori.fi -verkkokaupasta tuotteita asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

3. Toimitustavat ja -kulut

Asiakas valitsee Kameratori.fi:n kautta tilausta tehdessään tuotteen toimitustavan. Tuotteet toimitetaan asiakkaan valitsemasta toimitustavasta riippuen asiakkaan valitsemaan postitoimipisteeseen tai postin noutopisteeseen. Tuotteet voidaan toimittaa myös eri maksusta asiakkaan kotiosoitteeseen. Asiakas voi myös noutaa tuotteen myyjän toimitiloista aukioloaikojen puitteissa.

Tuotteen toimituskulut riippuvat asiakkaan valitsemasta toimitustavasta ja ne ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä, ellei asiakas ole valinnut toimitustavaksi postiennakkoa. Tuotteen nouto on maksuton.

4. Maksaminen

Kameratori.fi -verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Adyen yhteistyössä pankkien, luottolaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

5. Oikeus kaupan peruuttamiseen

Mikäli asiakkaan tilaamaa tuotetta ei ole saatavilla varastovirheen vuoksi, tai tuotteen hinnoittelussa on tapahtunut selvästi havaittava hinnoitteluvirhe, myyjä pidättää oikeuden kaupan peruuttamiseen ja kauppasumman palauttamiseen asiakkaalle.

6. Tuotteiden myyntikunto

Kameratori.fi -verkkokaupan kautta myytävät tuotteet ovat käytettyjä, ellei toisin ilmoiteta. Tuotteiden kunto käy ilmi kunkin tuotteen yhteydessä ilmoitetuista tiedoista. Kameratori.fi:ssä myytävien tuotteiden kuntoarvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Tuotteiden arviointikriteerit käyvät ilmi Kameratori.fi -sivustolta. Kaikilla verkkokaupan kautta myytävillä tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus tuotteen vastaanottamisesta lukien. Tuotekuvauksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli tuotetta koskeva valmistajan takuu on vielä voimassa.

Adapterikaupassa ja Filmikaupassa olevat tuotteet ovat käyttämättömiä ja arvonlisäverollisia, ellei tuotteessa erikseen toisin mainita.

7. Tilauksen peruuttaminen ja palautukset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Kameratori.fi:n kautta tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tilaus peruutetaan ilmoittamalla tästä myyjälle tai Toriverkosto Oy:lle. Peruutusilmoitus voidaan tehdä myös tuotteen palauttamisen yhteydessä. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen, hänen tulee palauttaa tuote myyjälle viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Palauttaessa tuotetta täytyy se paketoida huolellisesti ja postittaa myyjälle. Palautukseen tulee liittää mukaan alkuperäinen tilausvahvistus, asiakkaan yhteystiedot sekä tilinumero, jolle asiakas haluaa kauppasumman palautettavan.

Vastaanotettuaan palautuksen myyjä palauttaa tuotteen kauppasumman asiakkaalle edellyttäen, että asiakas on ilmoittanut tilauksen peruuttamisesta 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ja että myyjä on vastaanottanut tuotteen palautuksen 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Myyjä ei palauta asiakkaan Kameratori.fi:ssä maksamia toimituskuluja siltä osin kuin toimituskulut ylittävät Kameratori.fi:ssä tarjotun edullisimman toimitustavan hinnan. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Virheellistä tai väärää tuotetta palautettaessa asiakkaan tulee ottaa yhteys tuotteen myyjään palautusohjeiden saamiseksi. Jos asiakas palauttaa tuotteen sen vuoksi, että tuotteessa on virhe, tai että asiakkaalle on lähetetty väärä tuote, tuotteen myyjä vastaa palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.  Myös virheellistä tai väärää tuotetta palautettaessa asiakkaan tulee liittää palautukseen mukaan alkuperäinen tilausvahvistus, asiakkaan yhteystiedot ja tilinumero, jolle asiakas haluaa kauppasumman palautettavan.

8. Hinnoitteluvirheet ja ylivoimaiset esteet

Myyjä pidättää oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli Kameratori.fi -sivustolla ilmoitetussa tuotteen hinnassa on tapahtunut selvä hinnoitteluvirhe. Selvä hinnoitteluvirhe on kyseessä silloin, kun tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja niin selvästi tuotteen oikeasta hinnasta, että asiakkaan voidaan katsoa ymmärtäneen tuotteen hinnoittelun olleen virheellinen.

Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

9. Ehtojen muuttaminen

Toriverkosto Oy pidättää oikeuden näiden yleisten toimitusehtojen yksipuoliseen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaan tekemään tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

10. Reklamaatiot

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Reklamaatio tulee toimittaa tuotteen myyjälle tai Toriverkosto Oy:lle kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Toriverkosto Oy:n yhteystiedot:

Sähköposti: info@toriverkosto.fi

Postiosoite: Kyttälänkatu 1, 33100 Tampere, Suomi.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos ratkaisua ei saada aikaiseksi neuvottelemalla tai kuluttajaviranomaisen suosittelemalla ohjeistuksella, ratkaistaan asia myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.